ქართველ იუნკერთა სია

ქართველ იუნკერთა სია

Advertisements

Парижская хроника

Парижская хроника

Предлагается комментированный русский перевод анонимной грузинской хроники XVIII века с событиями трехвековой истории Грузии (1373—1683 гг.). Публикация снабжена источниковедческим анализом памятника и критическим обзором истории его изучения.

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

ისტორიული მიმოხილვა ზ. ჭიჭინაძისა.
ტფილისი.
სახელმწიფო სტამბა
1916

ისტორიული მიმოხილვა ზ. ჭიჭინაძისა.

ტფილისი

სახელმწიფო სტამბა

1916

ქადაგებანი იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელისა (ქიქოძე)

ქადაგებანი იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელისა

კირიონ II – თხზულებები

ივერიის კულტურული როლი რუსეთის ისტორიაში

Восковая свеча в греко-грузинской церкви

ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНАГО АНТОНИЯ СТОЛПНИКА.ЧУДОТВОРЦА МАРТМКОПСКАГО

ДВЕ СВЯТЫНИ В КАХЕТИИ. ПРИДЕЛЫ МЦХЕТСКАГО ХРАМА

წმინდა მოწამე აბო ტფილელი

წმინდა მოწამე აბო ტფილელი (პარაკლისი)

ღირსი სტეფანე და მის მიერ დაარსებული ხირსის მონასტერი

ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა მამისა ანტონ მესვეტისა, საკვირველთ-მოქმედისა მარტყოფელისა

ამბავი დავით გარესჯის უდაბნოს საკვირველ-მომქმედის მადლის ქვისა

Заслуги Грузинскаго монашества и монастырей для отечественной церкви и общества

Епископ Кирион – Заслуги Грузинскаго монашества и монастырей для отечественной церкви и общества

Назревший вопрос – Епископ Кирион

Назревший вопрос – Епископ Кирион

(Ко дню столетия присоединения Грузии к России) 1801-1901 гг. Грузинская проваславная церковь

მისი უწმიდესობა კირიონი უნეტარესი და უკეთილმსახურესი კათალიკოზ-პატრიარქი ყოვლისა საქართველოისა

მოსე ჯანაშვილი – მისი უწმიდესობა კირიონი უნეტარესი და უკეთილმსახურესი კათალიკოზ-პატრიარქი ყოვლისა საქართველოისა

წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა (1089-1125)

წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა (1089-1125)

Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии

Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии